S prvim januarjem 2017 obvezni detektorji ogljikovega monoksida!

 

Detektorje boste morali namestiti v vse bivalne prostore, v katerih se nahajajo gorilne naprave s fosilnimi gorivi.

Vgradnja naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida je po Pravilniku o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (UL RS št. 100/2013) obvezna, v kolikor se v bivalnem prostoru uporablja gorilna naprava, katere delovanje je odvisno od zraka v prostoru. V prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, je treba CO senzorje v skladu s tem pravilnikom namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.

 

Kaj je ogljikov monoksid (CO)?

Kemijski simbol za ogljikov monoksid je CO. Ogljikov monoksid je zelo strupen plin. Izjemno nevaren je zaradi svojih lastnosti: je neviden, brez vonja in okusa!

Vir: http://www.detektor-sistemi.si/

Kako nastane?

Sprošča se pri izgorevanju v gorilnih napravah, ki uporabljajo fosilna goriva: premog, kurilno olje, utekočinjen plin, naravni plin, parafin, les, bencin, nafto, oglje, itd. Za človeka in živali je ogljikov monoksid strupen, saj preprečuje organizmu sposobnost absorbiranja kisika, kar vodi v resne in tudi usodne poškodbe tkiv. Do uhajanja strupenega plina največkrat pride zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje gorilnih naprav za ogrevanje vode in prostorov.

 

Kje največkrat nastaja ogljikov monoksid?

V veliki večini stanovanjskih objektov imamo vsaj enega izmed spodnjih potencialnih izvorov nastajanja ogljikovega monoksida:

 • nepravilno nameščene plinske kuhalne plošče in/ali pečice
 • nepravilno dimenzionirana kuhinjska napa
 • poškodovani (slabo prepustni) dimniki
 • prenosni plinski ali oljni grelniki
 • kamini na trda goriva, plin ali olje
 • plinske ali oljne peči in bojlerji, ki so v okvari ali nepravilno nameščeni
 • krušne peči na trda goriva ali olje
 • žar v zaprtih prostorih
 • avtomobili, motorji in kosilnice na motorni pogon v garažah (izpušni plini)


--

 

Vir: http://www.merkur.si/
 

Ali prepoznate prve znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom?

Izpostavljenost veliki koncentraciji ogljikovega monoksida je izjemno škodljiva. Zelo pomembno je, koliko časa smo izpostavljeni strupenemu plinu. O naslednjih simptomih, ki so povezani z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, se pogovorite z vsemi člani vaše družine:
 

- Manjša izpostavljenost CO:
Rahel glavobol, slabost, bruhanje, utrujenost, oslabelost, omotičnost, bolečine enake simptomom gripe, možnost je tudi poslabšanja osnovne bolezni, kot npr. kroničnega bronhitisa, angine pektoris itd.;
 

- Srednja izpostavljenost CO:
Možni ščipajoči glavoboli, zaspanost, zmedenost, motnje vida, visok srčni utrip;
 

- Visoka izpostavljenost CO:
Nezavest, krči, odpoved srca in prenehanje dihanja, smrt.

 

Kaj moramo narediti, če zaznamo prve znake uhajanja ogljikovega monoksida?

 • Izklopite vse gorilne naprave.
 • Odprite vrata in okna, da se prostor prezrači.
 • Zapustite prostor.
 • Pokličite vzdrževalca vaših gorilnih naprav.
 • Če ste v dvomih glede zastrupitve, pokličite na št. 112.
 • Če imate nameščen detektor, ne vstopajte v prostor toliko časa, dokler zvočni alarm na detektorju ne preneha delovati.
 • Ne uporabljajte gorilnih naprav, dokler jih ne pregleda pooblaščeni vzdrževalec.

 

Kako se lahko zaščitite pred "Nevidnim morilcem"?

Za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim monoksidom svetujemo redno pregledovanje in vzdrževanje kurilnih naprav (predvsem plinskih peči) in dimnikov, redno prezračevanje bivalnih prostorov ter namestitev detektorjev ogljikovega monoksida.

 

Koliko je žrtev zastrupitve z ogljikovim monoksidom v Sloveniji?

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je od leta 1997 do leta 2011 v Sloveniji zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrlo 197 oseb! Vsako leto je smrtnih žrtev sicer manj, vendar pa je zelo zaskrbljujoče dejstvo, da se povečuje število bolnišničnih obravnav zaradi nenamerne zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Od leta 2000 do leta 2011 je bilo tako v bolnišnicah oskrbljenih kar 485 oseb!

 

Zakaj potrebujemo detektorje ogljikovega monoksida?

Ogljikov monoksid je brez barve, okusa in vonja ter je izjemno strupen plin. Človek ga ne more zaznati brez pomoči detektorja. Število smrtnih žrtev in zastrupljenih oseb v Sloveniji bi lahko bistveno zmanjšali z namestitvijo detektorjev ogljikovega monoksida v bivalnih prostorih.
Detektorji so nepogrešljiv del ukrepov, ki pripomorejo k preprečevanju zastrupitve z ogljikovim monoksidom. So naša zadnja in najbolj učinkovita "obrambna linija". V nekaterih državah po svetu in tudi že v Evropi so detektorji za merjenje koncentracije ogljikovega monoksida v stanovanjskih objektih že zakonsko predpisani!

 

Kje v prostoru se kopiči ogljikov monoksid?

Ko pride do uhajanja ogljikovega monoksida pri izgorevanju, se zaradi višje temperature od zraka v okolici najprej dviguje proti stropu. Ker se pri tem meša z zrakom, se ohlaja in prične se počasi spuščati proti tlom.

 

Kje je priporočeno namestiti detektorje?

Vir: http://www.detektor-sistemi.si/

Zaradi pravočasnega opozorila na nevarno prisotnost ogljikovega monoksida je priporočeno, da se detektorji namestijo na strop v vseh bivalnih prostorih s kurilno napravo.

 • Vedno namestite detektorje v prostorih, kjer se nahaja kurilna naprava na plin, olje ali drva.
 • Priporočena je namestitev vsaj dveh detektorjev ogljikovega monoksida, ki sta med seboj povezana z radijskim modulom. Prvega namestite v kurilnici, drugega pa v spalnici. Na ta način boste vedno pravočasno opozorjeni o pričetku nastajanja ogljikovega monoksida pri nepravilnem izgorevanju ter povečali možnost slušne zaznave alarma (ko se vklopi en detektor se zaradi radijske povezave istočasno vklopi tudi drugi).
 • Namestite detektorje v dnevni sobi ali v kateremkoli drugem prostoru, kjer se največ časa zadržujete.
 • Z detektorji opremite tudi spalne prostore, ki se nahajajo nad ali poleg prostora, v katerem se nahaja kurilna naprava za ogrevanje in za sanitarno vodo (kurilnica).
 • V prostorih, skozi katere je napeljan dimnik, je prav tako priporočena namestitev detektorjev, saj zaradi poškodb dimnika ali dimniških vrat ogljikov monoksid uhaja v prostor.
 • Če v prostorih uporabljate grelne kurilne naprave (oljne peči ipd.), morate namestiti detektor, ki vas bo opozoril na morebitno prisotnost strupenega plina.