POLETNI DELOVNI ČAS OD 1.07. DO 31.08.2021

PONEDELJEK - PETEK od 9.00 do 14.00,
SOBOTA in izven delovnega časa po dogovoru

Inšpektorji že petim prepovedali kurjenje! Čaka vas zares gromozanska kazen…

Objavil admin 28/11/2018 0 Komentar (ji) Blog,

Uredba o emisiji snovi v zrak, iz malih in srednjih kurilnih naprav, je bila sicer sprejeta že leta 2013. Določa, da se lahko v mali kurilni napravi uporablja le naravni les in lesni ostanki, v katerih delež mase vode na maso vlažnega lesa ne sme presegati 20 odstotkov.

 

 

Upravljalca kurilne naprave se za prekršek kaznuje z globo od 1200 do kar 4100 evrov.

 

Nadzor nad uporabo ustreznega goriva v vaših kurilnih napravah pa opravljajo dimnikarji. Pri ministrstvu za okolje, ki ga vodi Jure Leben so razložili:

”Na podlagi rednega pregleda dimnikar ugotovi stanje in primernost male kurilne naprave za nadaljnjo neoporečno in varno obratovanje in izda zapisnik, v katerega mora navesti tudi vsebnost vode v lesnem gorivu. Če so naprave neoporečne za obratovanje, dimnikar izda pozitiven zapisnik, če so na napravah ugotovljene pomanjkljivosti, se izda negativen zapisnik.

 

Če dimnikar ob izvajanju dimnikarskih storitev ugotovi pomanjkljivosti na mali kurilni napravi, zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom, doseženo preseganje emisij pri zgorevanju goriv ali ugotovljeno tveganje zastrupitve z ogljikovim oksidom, s tem seznani uporabnika dimnikarskih storitev in mu predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki jih uporabnik dimnikarskih storitev izvede v rokih, določenih v predpisu o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah.

 

Po preteku tega roka je dimnikar dolžan preveriti, ali so pomanjkljivosti odpravljene. Če uporabnik dimnikarskih storitev ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi, dimnikar o tem obvesti pristojno inšpekcijo.”

 

V letu 2018 je okoljska inšpekcija v okviru rednih pregledov opravila oglede pri 119 dimnikarskih družbah. Zaradi odprave ugotovljenih nepravilnosti so izdali 89 inšpekcijskih odločb. Pri ministrstvu so razložili:

 

”Inšpektorji pri inšpekcijskih pregledih ugotavljajo, da dimnikarske družbe ne spoštujejo oziroma ne poznajo dovolj dobro področno zakonodajo, ki jih zadeva.”

 

Inšpektorji so od fizičnih oseb in dimnikarskih družb prejeli ceč kot 500 prijav, opravili pa so približno 100 izrednih pregledov.

 

 

Pri izrednih inšpekcijskih pregledih večinoma ni bila ugotovljena uporaba nedovoljenega goriva, prepoved uporabe je bila izdana petim uporabnikom dimnikarskih storitev.

 

Bodite zelo pazljivi kaj in kako kurite. Da vas ne bo doletela kakšna gromozanska kazen.

 

Napiši komentar